ПГЕЕ "Капитан Петко войвода", гр. Кърджали

Интернет ресурси

Информатика, Информационни технологии, Общо образование

Програмиране

Компютърни мрежи

Приложен мрежови софтуер

Уебсайт в alle.bg